پرینت

                                                         

   رتبه ها و موفقيتهاي كسب شده شركت

 

اين شركت از زمان آغاز فعاليت خود با دارا بودن نيروي انساني خلاق و توانمندخود موفقيتهاي زيادي را كسب نموده است كه به تعدادي از آنها  اشاره ميشود .

1)    كسب رتبه دوم در ارزيابي عملكرد سال 1379 توسط شركت در بين شركتهاي مديريت توليد برق كشور سراسر كشور.

2)    كسب رتبه ممتاز در ارزيابي عملكرد سال 1380 توسط شركت در بين شركتهاي مديريت توليد برق سراسر كشور.

3)    كسب رتبه دوم در ارزيابي عملكرد سال 1380 در بين شركتهاي زير مجموعه صنعت برق آذربايجان

4)   كسب رتبه هاي مختلف خوب، خيلي خوب، ممتاز توسط نيروگاه تركيبي خوي از حيث آمادگي توليد توان در ساعات حداكثر مصرف تابستان در سالهاي مختلف .

5)    كسب رتبه برتر اولين جشنواره مديريت تكنولوژي و نوآوريهاي صنعت برق درسال 1384

6)    كسب عنوان مودي نمونه مالياتي استان در سال 1381

7)    كسب عنوان صنعت سبز توسط نيروگاه خوي در سال 1382 و اهداء لوح توسط سازمان حفاظت محيط زيست كشور.

8)   كسب رتبه هاي متعدد توسط واحد ايمني و بهداشت همچنين رتبه هاي مختلف توسط دفتر روابط عمومي در ارزيابيهاي سالانه شركت توانير و وزارت نيرو.

9)   ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانوني در صورتهاي مالي منتهي به 29/12/84 بنحو مطلوب (بدون قيد و شرط)  و اهداء لوح تقدير توسط مدير عامل شركت توانير و رياست مجمع.

10)كسب رتبه اول توسط نيروگاه تركيبي خوي  به لحاظ دريافت بالاترين امتياز و درصد آمادگي در تابستان سال 1386 در بين نيروگاههاي تركيبي كشور و اهداء لوح سپاس توسط وزير محترم نيرو.

11)دريافت گواهي تعهد به تعالي در سال 1386 از موسسه مطالعات بهره وري.

12)اخذپروانه بهره برداري واحد فني و مهندسي از وزات صنايع و معادن.

13)كسب عنوان صنعت برگزيده سبز توسط نيروگاه تركيبي خوي درسال86 و دريافت لوح   ويژه از سازمان حفاظت محيط زيست كشور .

14)استقرار سيستمهاي مديريت يكپارچه IMS مشتمل بر سيستمهاي مديريت كيفيت زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي براساس استاندارهاي ISO 9001:2008-ISO14001:2004-OHSAS 18001:2007  از شركت A.G.R

15)كسب رتبه برتر اطلاع رساني توسط شركت در سال 1387 در بين شركتهاي مديريت توليد برق كشور و دريافت لوح ويژه از وزارت نيرو.

16)كسب رتبه سوم توسط نيروگاه گازي اروميه از نظر آمادگي واحدها در تابستان سال 1387 و دريافت لوح تقدير از سوي معاون وزير در امور برق و انرژي.

17)اخذ گواهي تائيد صلاحيت آزمايشگاه كاليبراسيون شركت از اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجانغربي.

18)اهداء لوح تقدير و تجليل از كاركنان در مراسم تجليل از خادمان صنعت برق و اهداء لوح توسط وزير محترم نيرو.

19)كسب رتبه اول آمادگي توليد توسط نيروگاه تركيبي اروميه در بين نيروگاههاي گازي در تابستان سال 1388

20)تقدير از مشاركت عالي واحدهاي نيروگاهي شركت به لحاظ كنترل فركانس شبكه در تابستان سال 1388

21)لوح تقدير اهدائي مدير عامل شركت توانير به پاس عملكرد مثبت شركت در زمينه پايش و تحليل راندمان واحدهاي نيروگاهها در سال 1388

22)اعطاي لوح تقدير واحد برتر در مديريت فعاليتهاي آماري در سال 1389 توسط معاون وزير در امور تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو

23) احراز رتبه برتر به لحاظ دستيابي به حداكثر آمادگي در تابستان سال 1396 و دريافت لوح تقدير از معاون وزير نيرو  در امور برق و انرژي

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

شما اینجا هستید:   خانه لوحهاوموفقیتها