نيروگاه سيكل تركيبي اروميه
نيروگاه سيكل تركيبي خوي
نيروگاه سيكل تركيبي خوي
نيروگاه سيكل تركيبي شوباد

اخبار

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/151-2023-01-07-09-21-14

موفقيت فرزند همكارمان در مسابقات كشوري كاراته ايران

موفقيت فرزند همكارمان در مسابقات كشوري كاراته ايران

       سركار خانم آلينا بكشلوي افشار فرزند گرامي همكارمان جناب آقاي  فرشاد بكشلوي افشار در مسابقات كشوري سبك سوكيوكوشين كاراته موفق شد در رده سني نونهالان در بخش كميته مقام دوم و در بخش كاتا مقام سوم را كسب نمايد.

      اين مسابقات در آذرماه سال جاري در شهر تهران برگزار گرديد كه در پايان مسابقات حكم قهرماني رده هاي مذكور توسط مقامات كاراته فدراسيون به ايشان اهداء گرديد.

     بدينوسيله اين موفقيت ارزشمند را براي همكار گراميمان جناب آقاي افشار و خانواده محترمشان تبريك عرض نموده و اميدواريم شاهد موفقيتهاي بيشتر سركار خانم آلينا بكشلوي افشار در تمام مراحل زندگاني باشيم. انشاالله

اخبار 2023-01-07 09:21:14

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/150-2022-12-06-05-52-25

بازدید مدیر عامل بانک پاسارگاد و هیئت همراه از نیروگاههای شرکت

بازديد مدير عامل بانك پاسارگاد و هيئت همراه از نيروگاههاي شركت
 
      جناب آقاي دكتر قاسمي مدير عامل بانك پاسارگاد و مهندس صادق آبادي مدير عامل شركت گسترش انرژي پاسارگاد به اتفاق هيئت همراه ضمن حضور جداگانه در نيروگاههاي تركيبي خوي و اروميه از نزديك از بخشهاي مختلف نيروگاه بازديد كردند. 
        با توجه به برنامه هاي تعميراتي اجرائي در نيروگاهها ايشان از روند اقدامات انجام شده، مراحل پيشرفت پروژه بخش بخار نيروگاه تركيبي اروميه بازديد و از زحمات و تلاشهاي مجموعه كاركنان تشكر و قدرداني كردند.

اخبار 2022-12-06 05:52:25

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/149-2022-10-29-10-54-58

اجراي برنامه آموزشي واحد بخار نيروگاه تركيبي اروميه

اجراي برنامه آموزشي واحد بخار نيروگاه تركيبي اروميه

   به منظور افزايش معلومات و تجربيات همكاران بهره برداري ، دورة آموزشي بخش بخار نيروگاه تركيبي اروميه طي ماههاي مهر و آبان سالجاري در ستاد شركت برگزار مي‌شود. در اين برنامه آموزشي نفرات شيفتهاي مختلف حضور دارند و شايان ذكر است مدرسين دورة آموزشي مذكور از كاركنان نيروگاه تركيبي اروميه بوده و در دورة زماني مذكور با حضور دركلاسهاي آموزشي در خصوص وظايف ، فعاليتها و امور بهره‌برداري تبادل نظر و تشريك مساعي مي نمايند.

اخبار 2022-10-29 10:54:58

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/148-2022-10-29-09-36-45

افتتاح رسمي واحد دوم بخار نيروگاه سيكل تركيبي اروميه

افتتاح رسمي واحد دوم بخار نيروگاه سيكل تركيبي اروميه

واحد دوم بخار نيروگاه سيكل تركيبي اروميه به صورت ويدئو كنفرانس توسط رياست محترم جمهوري  جناب آقاي دكتر رئيسي رسماً افتتاح گرديد. اين مراسم با حضور مقامات استاني از جمله استاندار محترم آذربايجانغربي جناب آقاي معتمديان و مديران عامل شركتهاي صنعت آب و برق و جمعي از متخصصان ، كارشناسان و تلاشگران عرصه صنعت برق برگزار گرديد.

اين واحد به ظرفيت اسمي 160 مگاوات مي باشد كه واحد اول آن سال 1399 افتتاح شده بود و قرار است در صورت تامين اعتبار واحد سوم نيز تا پايان سال 1401 به بهره برداري برسد. اين واحد همزمان با ساير واحدهاي نيروگاهي در استانهاي آذربايجانشرقي، زنجان، مشهد و فارس افتتاح گرديد.

اخبار 2022-10-29 09:36:45

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/147-2022-10-26-07-01-50

بازديد و ارزيابي نيروگاههاي تركيبي اروميه و خوي

بازديد و ارزيابي نيروگاههاي تركيبي اروميه و خوي توسط تيم ارزيابي  شركت ماهتاب گستر

برابر هماهنگي هاي بعمل آمده، تيم ارزيابي شركت توليدي آرين ماهتاب گستر به مدت دو روز از نيروگاههاي تركيبي اروميه و خوي براساس آيتمها و عوامل ارزيابي بخشهاي مختلف را مورد ارزيابي قرار دادند. تيم ارزيابي متشكل از جناب آقاي مهندس فارسي معاونت بهره برداري ماهتاب گستر و آقايان مهندس چهره عالم، حبيبي ، رحيمي فر ، كاظمي و باقرزاده بخشهاي مختلف بهره برداري ، HSE ، شيمي ، منابع انساني و غيره را مورد بازديد قرار داده و فرمهاي خود ارزيابي را مورد بررسي قرار دادند در جلسه افتتاحيه اين برنامه آقاي مهندس فارسي هدف از اين ارزيابي را تبادل اطلاعات مابين نيروگاههاي گروه عنوان كردند و افزودند مي خواهيم تجربيات و دانش موجود در نيروگاهها را به اشتراك گذاشته و نيروگاههاي گروه در مسير تعالي حركت كنند در پايان برنامه مدير عامل شركت جناب آقاي مهندس مطلق نيز ضمن حضور در جمع تيم ارزيابي از زحمات آنان و همكاران تشكر و قدرداني كردند.

اخبار 2022-10-26 07:01:50

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/146-2022-10-19-11-47-09

عملكرد شش ماهه اول نيروگاههاي تحت پوشش توليد برق آذربايجانغربي

عملكرد شش ماهه اول نيروگاههاي  تحت پوشش توليد برق آذربايجانغربي

 نيروگاههاي تحت بهره برداري اين شركت در شش ماهه نخست سالجاري توانستند بالغ بر 6.326.460.000 كيلووات ساعت انرژي برق توليد و به شبكه سراسري تحويل نمايند.

 از اين مقدار انرژي توليدي 3.935.000.000 كيلوات ساعت توسط نيروگاه تركيبي اروميه ، 1.662.800.000 كيلووات ساعت توسط نيروگاه تركيبي شوباد كهنوج ، مقدار 588.640.000 كيلووات ساعت توسط نيروگاه تركيبي خوي و مابقي سهم نيروگاه گازي اروميه مي باشد.

 

اخبار 2022-10-19 11:47:09

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/145-2022-02-14-05-41-50

تجليل از دانش آموزان و دانشجويان ممتاز فرزندان كاركنان

تجليل از دانش آموزان و دانشجويان ممتاز فرزندان كاركنان

همزمان با ايام ا... دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي از دانش آموزان و دانشجويان ممتاز فرزندان كاركنان با هداياي نقدي و اهداي لوح تقدير تجليل شد مجموع دانش آموزان و دانشجويان ممتاز فرزندان كاركنان در سال تحصيلي 1400-1399 دويست و شانزده نفر هستند كه در مقاطع مختلف  دانش آموزي و دانشجويي مشغول تحصيل مي باشند.

اخبار 2022-02-14 05:41:50

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/144-2022-02-14-05-22-14

اتمام تعميرات اساسي واحد يك گازي نيروگاه تركيبي اروميه

اتمام تعميرات اساسي واحد يك گازي نيروگاه تركيبي اروميه

تعميرات اساسي يكصدهزار ساعته (LTE) واحد يك گازي نيروگاه تركيبي اروميه كه از دي ماه سالجاري آغاز شده بود پس از انجام اقدامات مختلف با موفقيت به اتمام رسيد و آماده بهره برداري شد. در اين برنامه تعميراتي بسياري از قطعات توربوكمپرسور از جمله تمامي پره هاي ثابت و متحرك توربين ، برخي رديفهاي پره هاي كمپرسور، اينركيسينگ، ميكسينگ چمبر ، فليم تيوب و قطعات مربوط به آن با نوع خاصي از قطعات متناسب با طرح T-90  جايگزين گرديد. شايان ذكر است ارتقاء واحد مذكور به طرح T-90 منجر به افزايش توان قابل توليد و  راندمان واحد خواهد شد.

اخبار 2022-02-14 05:22:14

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/137-manovr

انجام مانور اطفاء حريق

انجام مانور اطفاء حريق مخازن سوخت نيروگاه تركيبي شوباد كهنوج

مانور اعلام و اطفاء مخازن سوخت نيروگاه تركيبي شوباد كهنوج با اهداف آمادگي جهت مقابله با شرايط اضطراري و سنجش ميزان آمادگي تجهيزات و تست دوره اي سيستم و آمادگي نفرات آتش نشاني و ايمني انجام گرديد. در اين برنامه فعاليتهائي از قبيل تست كولينگ و كنترل نازلهاي پاشش آب ، تست همزمان آب و فوم هيدرانت هاي مانيتور دار، ، تست سيستم فوم داخل مخازن ، تست فاير آلارم ، درين خطوط كولينگ ، شستشو و درين خطوط انجام گرديد. پس از پايان مانور نسبت به نرمال سازي سيستم اقدام و زمينه هاي بهبود نيز مشخص شدند.

اخبار 2021-03-14 11:30:30

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/135-2021-02-03-10-51-33

گراميداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن

گراميداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن

به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) ، روز زن و روز مادر از خدمات بانوان همكار توسط مدير عامل شركت جناب آقاي مهندس مطلق با اهداء لوح و هديه تقدير بعمل آمد.

اخبار 2021-02-03 10:51:33

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/132-2021-01-13-05-03-07

تقدير از مشاركت كنندگان در مانور زلزله منطقه يك كشور

تقدير از مشاركت كنندگان در مانور زلزله منطقه يك كشور

   در آيين قدرداني از مشاركت كنندگان در مانور تمريني زلزله منطقه يك كشوري از شركتهاي صنعت آب و برق و اعضاي كميته هاي تخصصي مانور، تجليل به عمل آمد. اين مراسم كه در سالن اجتماعات شركت توزيع نيروي برق آذربايجانغربي برگزار شد لوح تقدير ويژه به مدير عامل شركت جناب آقاي مهندس مطلق و اعضاي كميته هاي مربوطه اهداء گرديد.

 مانور ياد شده به ميزباني شركت توزيع نيروي برق آذربايجانغربي و مشاركت شركتهاي صنعت آب و برق استان در مهر ماه سالجاري به لحاظ شرايط خاص كرونائي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار گرديد.

اخبار 2021-01-13 05:03:07

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/129-2020-12-26-06-38-23

انجام تعميرات اساسي واحد پنج نيروگاه تركيبي اروميه

انجام تعميرات اساسي واحد پنج نيروگاه تركيبي اروميه

واحد پنج نيروگاه تركيبي اروميه كه طبق برنامه از پيش تعيين شده جهت انجام تعميرات اساسي از مدار خارج شده بود پس از انجام تعميرات اساسي در مدت زمان تعيين شده آماده بهره برداري گرديد. در اين برنامه تعميراتي اقداماتي از قبيل دمونتاژ و بازديد كليه قستمهاي توربين، كمپرسور، ژنراتور انجام و نسبت به تعويض پره هاي متحرك رديفهاي  اول و دوم و سوم و ثابت رديفهاي اول و دوم توربين اقدام گرديد علاوه بر آن عمليات حرارتي بر روي قطعات اينركيسينگ و ميسينگ چمبرها انجام و تجهيزات الكتريك و ابزار دقيق نيز مورد بازديد ، تست و سرويس قرار گرفت.

اخبار 2020-12-26 06:38:23

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/128-33

انجام برنامه هاي تعميراتي و بازديد در نيروگاه تركيبي خوي

انجام برنامه هاي تعميراتي و بازديد در نيروگاه تركيبي خوي

بازديد مسير داغ واحد يك گازي نيروگاه تركيبي خوي در يك برنامه زمانبندي يازده روز انجام و با موفقيت كامل به اتمام رسيد در اين برنامه كليه قطعات و تجهيزات مسير داغ شامل پره هاي توربين، قطعات محفظه احتراق مورد بازديد قرار گرفت و تعداي از قطعات شامل لاينر، ترانزيشن پيس و كراس فاير تيوپ تعويض گرديد. همچنين داكت اگزوز اصلاح و تجهيزات الكتريك و ابزار دقيق مورد بازديد تست و سرويس قرار گرفت.

 همچنين در برنامه بازديد دوره اي واحد بخار نيروگاه نيز ، قسمتهاي مختلف بويلرها و تجهيزات بخش بخار مورد بازديد قرار گرفت و نسبت به رفع نشتي ها ، تعمير و رفع عيب كنترل ولوهاي HP توربين بخار، ترميم بويلر شماره يك و تعويض زانوييهاي سوپر هيت اقدام گرديد.

اخبار 2020-12-26 06:32:23

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/127-1

بازديد مسير داغ واحد 2 نيروگاه گازي اروميه

انجام بازديد مسير داغ واحد 2 نيروگاه گازي اروميه

برنامه بازديد مسير داغ واحد 2 نيروگاه گازي اروميه مطابق برنامه زمانبندي شده در آذر ماه 1399 انجام گرديد. در اين برنامه تعميراتي ، كليه قسمتهاي توربين و محفظه احتراق دمونتاژ و مورد بازديد قرار گرفت و نسبت به تعويض پره هاي ثابت و متحرك رديف اول توربين اقدام گرديد، همچنين تجهيزات الكتريك و ابزار دقيق نيز سرويس ، تست و مورد بازديد قرار گرفت.

 

اخبار 2020-12-26 06:12:14

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/126-2020-11-18-05-02-55

آغاز بهره برداري از واحد اول بخش بخار نيروگاه تركيبي اروميه

آغاز بهره برداري از واحد اول بخش بخار نيروگاه تركيبي اروميه

واحد اول بخش بخار نيروگاه تركيبي اروميه بطور رسمي در مهر ماه 1399 توسط شركت مديريت برق آذربايجانغربي مورد بهره برداري قرار گرفت.

اين واحد داراي قدرت اسمي 160 مگاوات مي باشد كه عمليات اجرائي آن از سال 1397 شروع شده بود كه در مهر ماه رسماً افتتاح  و مورد بهره برداري قرار گرفت.

اخبار 2020-11-18 05:02:55

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/122-98

صنعت_برق_همیشه_بیدار

باسـلام،

احتــراماً، با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون ، ما كاركنان شركت مديريت توليد برق استان آذربايجان غربي اعلام ميداريم  اكنون كه مردم و مسئولين كشور همگام با ساير كشورها درگير مبارزه با ويروس كرونا هستند و همانطوري كه كادر بهداشتي و درماني و مدافعان سلامت و ساير دست اندركاران در خط مقدم مبارزه با اين ويروس قرار گرفته اند مجموعه كاركنان شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي نيز با تمام توان در نيروگاههاي تحت پوشش و بخش ستادي با تمام نفرات حضور دارند تا برق موردنياز هموطنان را تامين نمايند. دست تمام تلاشگران عرصه خدمت به ميهن و مردم را به گرمي مي فشاريم و اعلام مي داريم كه همدل و همراه شما هستيم.

 

اخبار 2020-04-14 09:54:51

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/102-2017-12-12-12-42-35

رضايتمندي اهالي اطراف نيروگاه گازي اروميه

رضايتمندي اهالي اطراف نيروگاه گازي اروميه از فعاليتهاي انجام يافته كاهش آلايندگي زيست محيطي

 جمعي از اهالي نيروگاه گازي اروميه رضايتمندي خويش را از فعاليتهاي انجام يافته شركت در راستاي كاهش آلودگي صوتي و زيست محيطي  نيروگاه گازي اروميه ، اعلام كردند اين فعاليتها از سال 1395 آغاز شده و تاكنون ادامه دارد كه مي توان به تعويض درب و پنجره هاي فلزي منازل ياد شده و نصب پنجره هاي دوجداره يو پي وي سي در مرحله نخست اشاره كرد همچنين در سال جاري نيز پروژه احداث ديوار حايل نيز اجرا و به اتمام رسيد با اجراي اين ديوار تا حدودي آلودگي صوتي محيط پيراموني كاهش يافت و از طرفي منجر به حفاظت فيزيكي تجهيرات و نيروي انساني شده است.                                      

 

اخبار 2017-12-12 12:42:35

ورود به سايت

ورود

ورود

نام کاربری
رمز ورود
مرا بخاطر داشته باش

ثبت نام

ورود فیلد های ستاره دار الزامی می باشد
نام
نام کاربری
رمز ورود
ورود مجدد رمز ورود
ایمیل
ورود مجدد ایمیل

پیوند های مهم

دفتر مقام معظم رهبری

 

آمار بازدیدکنندگان

امروز19
دیروز26
این ماه826
مجموع89823

آی پی بازدیدکنندگان : 18.232.179.37
Unknown ? Unknown Sun 24 Sep 2023 20:46

اطلاعيه توانير

هيات بازرسی كل كشور مستقر در شركت توانير آماده دريافت پيشنهادها ،انتقادها و شكايات از شركت توانير و شركت‌های زير مجموعه آن ، از طريق دريافت نامه به آدرس پستی، تهران-انتهای بزرگراه كردستان – خيابان رشيد ياسمی –شركت توانير- ساختمان شماره 4 (شهيد قاسمی) طبقه سوم اطاق شماره 22 يا پست الكترونيكي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید می‌باشد.

شما اینجا هستید:   خانه