پرینت

 

 

نيروگاه سيكل تركيبي اروميه در اسفند ماه سال 1386 رسماً افتتاح شده است.

واحدهاي گازي اين نيروگاه از نوع V94.2 ساخت شركت توگا مي باشد. ظرفيت اسمي هر يك از 4 واحد فاز اول MW 157.5 و هر يك از 2 واحد فاز دوم ( طرح نيام ) MW 162 در شرايط ايزو بوده كه با توجه به آپگريد واحد 2 به اندازه 10 مگاوات ،مجموع توان توليدي نيروگاه براي 6 واحد گازي برابرMW 964 مي باشد. همچنين واحد اول بخش بخار با قدرت اسمي 160 مگاوات در مهرماه سال 1399 بطور رسمي افتتاح و به شبكه سراسري متصل گرديد با به مدار آمدن اين واحد قدرت منصوبه نيروگاه به 1124 مگاوات رسيده است.

 مهمترين اهداف احداث نيروگاه عبارتست از :

- پايداري ولتاژ شبكه برق منطقه شمالغرب كشور . 
- امكان افزايش صادرات برق به كشورهاي همجوار .
- افزايش توليد برق شبكه استان آذربايجانغربي .
- رفع افت ولتاژ در منطقه آذربايجان

شما اینجا هستید:   خانه درباره مانیروگاه های تحت پوششنیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه