نوشته شده توسط Super User دسته: مطالب نمونه
نمایش از 08 اسفند 1394 بازدید: 2654
پرینت

بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره 16/94

موضوع : تامين پيمانكار نيروي انساني

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد ، انجام كارهاي خدماتي و اداري خود در نيروگاه هاي اروميه و خـوي و ستاد شركت واقع در اروميه، از قبيل تنظيف محيـط اداري و امور آبـدارخانه ، تلفنخانه ،‌انجام خدمات دفتــري ، ايمني ، فنـي ، تايپ و ماشين نويسـي ، رانندگـي ، ....... را از طـريق برگزاري مناقصه عمـومي و عقد قرارداد به پيمانكار واجـد شرايط واگـذار نمايـد لذاشركتها و پيمانكاران فعال ومجاز در اين زمينه مي توانند ازتاريخ درج آگهي به مدت ده روز اداري با واريز يا حـــواله كردن مبلـغ 200.000 ريال  به حساب سيبـا  0103809768009 بنام اين شركت  ،از ساعت 8 صبح الي 13 جهـــت دريافت اسناد مناقصـه به آدرس : اروميه - خيابان والفجر،روبروي پارك ملت شركت  مــديريت توليد برق آذربايجان غربي - واحد مناقصات مراجعه فرمايند .  شـماره تلفنهاي 7-3374023 3جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي گردد .

                                                                                                  شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

شما اینجا هستید:   خانه ارتباط باماساختارسازمانیمطالب نمونهمناقصه تامين نيروي انساني