نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد(کهنوج)

پرینت

 

 

اين نيروگاه در 12 كيلومتري جاده كهنوج به جيرفت در زميني به مساحت 50 هكتار با سرمايه گذاري و مالكيت شركت ماهتاب گستر در حال ساخت مي‌باشد كه در دو فاز شامل بلوك يك و بلوك دو و مجموع قدرت اسمي 968 مگاوات كه فاز اول اين نيروگاه داراي دو واحد گازي V94.2 هركدام با توان 162 مگاوات و يك توربين بخاربه ظرفيت 160مگاوات و مجموع 484مگاوات مي باشد كه بهره برداري از اين فاز شروع شده است.

 مهمترين اهداف احداث نيروگاه عبارتست از :

- تامين بخشي از نيازهاي كشور 
- تثبيت ولتاژ و تقويت شبكه توزيع و
انتقال جنوب شرقي استان كرمان