پرینت
 

نيروگاه گازي اروميه در زميني به مساحت 8/2 هكتار در داخل شهر اروميه واقع شده است. اين نيروگاه داراي دو واحد گازي هر كدام به ظـرفيت اسمي MW 30و ساخت شـــركت BBC ميباشد. عمليـات ساختماني اين نيروگاه در ســال 1357 شروع و واحد هاي شماره يك و دو به ترتيب در مهرماه و بهمن ماه سال 1360 موردبهــره برداري قرارگرفته است . اين نيروگاه در زمان آغاز بهره برداري نقش مهمي درتامين بخشي ازبرق مورد نياز شبكه برق استان آذربايجانغربـي ايفــــــا مي نمود و هم اكنون نيز مسئوليت توليـد بـــرق مورد نيازبــــراي تنظيم ولتاژ شبكه برق استان را بر عهده دارد .

 

 
پرینت

 

 

اين نيروگاه در 12 كيلومتري جاده كهنوج به جيرفت در زميني به مساحت 50 هكتار با سرمايه گذاري و مالكيت شركت ماهتاب گستر در حال ساخت مي‌باشد كه در دو فاز شامل بلوك يك و بلوك دو و مجموع قدرت اسمي 968 مگاوات كه فاز اول اين نيروگاه داراي دو واحد گازي V94.2 هركدام با توان 162 مگاوات و يك توربين بخاربه ظرفيت 160مگاوات و مجموع 484مگاوات مي باشد كه بهره برداري از اين فاز شروع شده است.

 مهمترين اهداف احداث نيروگاه عبارتست از :

- تامين بخشي از نيازهاي كشور 
- تثبيت ولتاژ و تقويت شبكه توزيع و
انتقال جنوب شرقي استان كرمان 

 

 

 
پرینت

 

 

نيروگاه سيكل تركيبي اروميه در اسفند ماه سال 1386 رسماً افتتاح شده است.

واحدهاي گازي اين نيروگاه از نوع V94.2 ساخت شركت توگا مي باشد. ظرفيت اسمي هر يك از 4 واحد فاز اول MW 157.5 و هر يك از 2 واحد فاز دوم ( طرح نيام ) MW 162 در شرايط ايزو بوده كه با توجه به آپگريد واحد 2 به اندازه 10 مگاوات ،مجموع توان توليدي نيروگاه براي 6 واحد گازي برابرMW 964 مي باشد. همچنين واحد اول بخش بخار با قدرت اسمي 160 مگاوات در مهرماه سال 1399 بطور رسمي افتتاح و به شبكه سراسري متصل گرديد با به مدار آمدن اين واحد قدرت منصوبه نيروگاه به 1124 مگاوات رسيده است.

 مهمترين اهداف احداث نيروگاه عبارتست از :

- پايداري ولتاژ شبكه برق منطقه شمالغرب كشور . 
- امكان افزايش صادرات برق به كشورهاي همجوار .
- افزايش توليد برق شبكه استان آذربايجانغربي .
- رفع افت ولتاژ در منطقه آذربايجان

 
پرینت

 

نيروگاه تركيبي خوي در زميني به مساحت 36 هکتار در كيلومتر 15 جاده خوي - سلماس احداث شده است كه عمليات اجرايي و نصب تجهيزات بخش توربين گازي در خرداد ماه سال 1375 شروع شده است .

 
اين نيروگاه با اهداف اوليه :
كمك به شبكه برق آذربايجان و جبران كمبود توليد برق در منطقه
توسعه امكان صدور برق به كشورهاي همجوار
رفع افت ولتاژ در منطقه شمال غرب آذربايجانغربي
 
احداث شده است كه شامل دو واحد گازي GE F9، هرکدام به ظرفيت 4/123 مگاوات كه واحد اول و دوم به ترتيب در ماههاي شهريور و اسفند 1376 وارد مدار شده است و در هفته دولت 1377 رسماً افتتاح و به بهره برداري رسيده است. همچنين نيروگاه داراي يک واحد بخار به ظرفيت 5/102 مگاوات است که در شهريور سال 1381 به بهره برداري رسيده است .
مجموع قدرت نامي نيروگاه حدود 350 مگاوات بوده كه سوخت اصلي آن گاز و سوخت دوم گازوئيل مي باشد كه در سه مخزن بيست ميليون ليتري ذخيره و استفاده مي شود.
 
 
 
  
 
شما اینجا هستید:   خانه درباره مانیروگاه های تحت پوششنیروگاه گازی ارومیهنیروگاه